Consultare Fonduri Europene

PNDR 2014-2020
M06 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
Sub-măsura 6.4. „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi:
• producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți si brichete) în vederea comercializării.
POR 2014-2020
Finantari in mediul urban prin POR 2014-2020 cu finantare 100 %
Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Consultare Fonduri Europene Achizitie Utilaje Brichetare Brichete si Peleti din Biomasa, Asiguram Consiliere, Obtinere Fonduri Europene
 Informatii la tel: +40765.70.99.97, +40765.70.99.77 – PNDR, OTIMMC, POSDRU, POCU, POR